Organisatie

Kringloopwinkel Vries is onderdeel van Stichting Kringloop Organisatie Tynaarlo. De stichting is ideëel, heeft geen winstoogmerk en wil haar doelstellingen op professionele wijze realiseren. De stichting werkt met vrijwilligers en is niet afhankelijk van subsidie. Van de inkomsten worden de huisvesting, transport en de andere noodzakelijke kosten betaald.

Het doel van de winkel is het hergebruiken van goederen en zorgen voor een zinvolle tijdsbesteding voor mensen zonder betaald werk en ruimte bieden voor leer- en maatschappelijke projecten.

De organisatie heeft sinds 2006 een vaste klantenkring opgebouwd. Behalve de inwoners uit de eigen gemeente komen de geïnteresseerden ook uit andere regio’s: in de zomermaanden trekt de winkel veel bezoek van toeristen die tijdens hun vakantie in de omgeving verblijven.

Kringloopwinkel Vries heeft nog ruimte voor vrijwilligers!

Steun aan goede doelen

De Kringloopwinkel steunt al jaren vele goede doelen, waaronder Stichting Aap, ijshockeyvereniging GIJS in Groningen en KNGF Geleidehonden (doppen).

Jaarverslagen

Kringloopwinkel Vries publiceert ieder jaar een jaarverslag.

Stichting Kringloop Organisatie Tynaarlo is een zelfstandige organisatie, zonder subsidie.