Organisatie

Kringloopwinkel Vries is onderdeel van Stichting Kringloop Organisatie Tynaarlo. De stichting is ideëel, heeft geen winstoogmerk en wil haar doelstellingen op professionele wijze realiseren. De stichting werkt met vrijwilligers en is niet afhankelijk van subsidie. Van de inkomsten worden de huisvesting, transport en de andere noodzakelijke kosten betaald.

Het doel van de winkel is het hergebruiken van goederen en zorgen voor een zinvolle tijdsbesteding voor mensen zonder betaald werk en ruimte bieden voor leer- en maatschappelijke projecten.

De organisatie heeft sinds 2006 een vaste klantenkring opgebouwd. Behalve de inwoners uit de eigen gemeente komen de geïnteresseerden ook uit andere regio’s: in de zomermaanden trekt de winkel veel bezoek van toeristen die tijdens hun vakantie in de omgeving verblijven.

Kringloopwinkel Vries heeft nog ruimte voor vrijwilligers!

Steun aan goede doelen

NL-DOET

Ieder jaar stellen wij in maart onze winkel open voor iedereen die het, om wat voor reden dan ook, leuk vindt om het vrijwilligerswerk te ondersteunen. In de kringloopwinkel is voor vrijwilligers altijd volop werk te verrichten. Er wordt gezorgd voor een hapje en een drankje. Neem voor meer informatie contact met ons op via het contactformulier.

Sympany

Sympany (in 2015 ontstaan uit een fusie van Humana en KICI) is een sociale onderneming die kleding, schoenen en overig textiel inzamelt. Het ingezamelde textiel gaat naar bedrijven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt het sorteren en daarmee een goede baan krijgen. De organisatie steunt diverse initiatieven om gerecycled textiel op te nemen in de productie van nieuwe mode. Geld dat overblijft gaat naar projecten in Afrikaanse landen en in India die duurzaam zijn en mensen meer zelfredzaam maken. Kringloopwinkel Vries doneert kleding, die na verloop van tijd niet verkocht is, aan Sympany en ondersteunt daarmee hun goede werk.

Jaarverslagen

Kringloopwinkel Vries publiceert ieder jaar een jaarverslag.