Dagbesteding

Bij Kringloopwinkel Vries hechten we veel waarde aan het welzijn van deelnemers aan onze dagbesteding, vooral voor diegenen met een lichte tot matige lichamelijke en/of verstandelijke beperking. We streven ernaar een positieve en ondersteunende omgeving te creëren waarin iedereen zich goed kan voelen. Uw kennismaking met onze dagbesteding is belangrijk, en daarom bieden we een warm welkom en de mogelijkheid om deel te nemen aan onze organisatie.

De financiering van onze dagbesteding komt voort uit de AWBZ, Wlz of Wmo, waarvoor een indicatie nodig is.

Mocht u nog geen indicatie hebben, staat uw zorgbemiddelaar klaar om u te helpen bij het aanvragen hiervan. We nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen, vrijblijvend kennis te maken, en eventuele vragen te stellen via e-mail op info@kringloopwinkelvries.nl.

Doelstellingen

Doelstellingen binnen de context van dagbesteding bij Stichting Kringloop Organisatie Tynaarlo:

Bevorderen en in stand houden van zelfredzaamheid van onze cliënten.

  1. Sociaal actief blijven: Het bieden van mogelijkheden voor sociale interactie en betrokkenheid.
  2. Rust, ruimte en structuur bieden: Creëren van een omgeving die rust, overzicht en structuur biedt, wat bijdraagt aan het welzijn van de cliënten.
  3. Cliënten in beweging houden: Het stimuleren van fysieke activiteit door middel van winkelactiviteiten.
  4. Stimuleren en activeren in denken en doen: Aanmoedigen van cognitieve en creatieve bezigheden, zoals sorteren en creatief bezig zijn.
  5. Vergroten van eigenwaarde van de cliënten: Het bevorderen van zelfvertrouwen en zelfrespect bij de cliënten.
  6. Bewustwording van hergebruik en duurzaamheid: Educatie en bewustwording creëren over hergebruik van goederen en het belang van duurzaamheid.
  7. Interactie: Werken met kopers van onze producten en collega’s draagt bij aan het aangaan van relaties door middel van interactie met winkelklanten en collega’s, wat bijdraagt aan het welzijn en de sociale interactie van de cliënten.

Daarnaast zijn we momenteel bezig met het certificatietraject HKZ (voor kleine organisaties), zijn we gecertificeerd als ANBI-organisatie en zijn we in het bezit van certificaten voor SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) en BHV (Bedrijfshulpverlening).