ONS TEAM

Het is belangrijk om te benadrukken dat ons team, bestaande uit een vast begeleidingsteam van nu 5 personen, zich inzet voor de inname en verwerking van herbruikbare goederen. Daarnaast hebben we het voorrecht om een BIG-geregistreerde verpleegkundige voor dagbesteding in ons midden te hebben. Bovendien worden we ondersteund door een groep van 23 vrijwilligers en verwelkomen we jaarlijks verschillende stagiaires van MBO-opleidingen, zowel BOL als BBL.

Het is onze missie om alle deelnemers te begeleiden in de werkeenheid hergebruik van goederen en in de werkeenheid dagbesteding kringloopwinkel. Om dit te bereiken, zorgen we ervoor dat onze medewerkers jaarlijks worden bijgeschoold op specifieke onderwerpen, om zo hun deskundigheid te waarborgen.

In de afgelopen jaren hebben we ons verdiept in diverse thema’s, waaronder:

Thema 1: Efficiënt hergebruik van goederen:

Thema 2: Dagbesteding en zorg:

Thema 3: Deskundigheid en vaardigheden van medewerkers:

Thema 4: Veiligheid en ethiek:

Thema 5: Samenwerking en teamwerk:

Van de medewerkers is een VOG op locatie aanwezig.

Bij SKOT is medezeggenschap geregeld via een cliëntenraad, personeelsvertegenwoordiging, stakeholdersoverleg en klantenpanel.

Openingstijden winkel: maandag t/m zaterdag 10.00-16.00 uur.

Afgifte goederen: donderdag t/m zaterdag 10.30 -15.30 uur.