Missie, visie en kernwaarden

Onze missie

Stichting Kringloop Organisatie Tynaarlo (SKOT) is een non-profitorganisatie die duurzame meerwaarde creëert door het hergebruik van goederen. Als maatschappelijk onderneming zet SKOT zich in voor een herkenbare en hoogwaardige dienstverlening, waarbij de mens centraal staat. Ons streven is om via maatschappelijk ondernemerschap een positieve impact te hebben op de samenleving.

De missie van SKOT luidt ‘werk maken van hergebruik’. Hierbij staat het streven naar zinvolle dagbesteding (mens) centraal, wordt er gestreefd naar het minimaliseren van huishoudelijk afval (milieu), en wordt ingezet op het hergebruiken van gebruikte goederen (markt).

Onze visie

Binnen SKOT streven we naar een organisatie waarin de nadruk ligt op het centraal stellen van zorg, met specifieke aandacht voor hergebruik en het stimuleren van zinvolle dagbesteding door middel van persoonlijk contact. Deze toewijding weerspiegelt onze maatschappelijk verantwoorde benadering, waarin sociale en ethische aspecten volledig geïntegreerd zijn in ons bedrijfsbeleid.

Om de missie te kunnen realiseren vinden we het belangrijk dat al onze medewerkers handelen volgens onze kernwaarden:

• Ontwikkelingsbereidheid: van jezelf en SKOT ten behoeve van ‘verder komen’.

 • Klantgerichtheid: de klantbehoefte centraal stelen in de organisatie.

• Verantwoordelijkheid: ervoor te zorgen dat iets goed verloopt.

• Betrokkenheid: eigen, samen en vooruitstrevend.