Missie:
Stichting Kringloop Organisatie Tynaarlo (SKOT) is een non-profitorganisatie die duurzame meerwaarde creëert door het hergebruik van goederen. Als maatschappelijk onderneming zetten wij ons in voor een herkenbare en hoogwaardige dienstverlening, waarbij de mens centraal staat. Ons streven is om via maatschappelijk ondernemerschap een positieve impact te hebben op de samenleving.

Onze missie, ‘werk maken van hergebruik’, staat centraal bij SKOT. Hierbij richten we ons op het bieden van zinvolle dagbesteding voor onze cliënten, het minimaliseren van huishoudelijk afval voor het milieu, en het stimuleren van hergebruik van gebruikte goederen op de markt.

Visie:
Binnen SKOT streven we naar een organisatie waarin de zorg voor onze cliënten centraal staat, met speciale aandacht voor hergebruik en het bevorderen van zinvolle dagbesteding door middel van persoonlijk contact. Deze toewijding weerspiegelt onze maatschappelijk verantwoorde benadering, waarin sociale en ethische aspecten volledig geïntegreerd zijn in ons bedrijfsbeleid.

Om onze missie te realiseren, vinden we het van essentieel belang dat al onze medewerkers handelen volgens onze kernwaarden:

  • Ontwikkelingsbereidheid: zowel van zichzelf als van SKOT, gericht op voortdurende verbetering.
  • Klantgerichtheid: het centraal stellen van de behoeften van onze cliënten in de gehele organisatie.
  • Verantwoordelijkheid: het waarborgen dat alle processen goed verlopen en verantwoordelijkheid nemen voor onze acties.
  • Betrokkenheid: betrokkenheid tonen op persoonlijk, collectief en innovatief niveau, vooruitstrevend in ons streven naar positieve verandering.